draadalgen bestrijden
wat zijn draadalgen? draadalgen voorkomen draadalgen bestrijden biologische bestrijding

 

 

Draadalgen voorkomen


Draadalgen voorkomen is beter dan draadalgen bestrijden. Met de tips op deze pagina voorkomt u de groei van teveel draadalgen in de vijver en kan het draadalg verwijderen en draadalgen bestrijden beperkt blijven.

Groei van draadalgen in de vijver treedt alleen op, als er een overschot aan voedsel aanwezig is in het vijverwater. Dit betekent, dat de aanwezige waterplanten (vooral de zuurstofplanten) niet alle voedingsstoffen uit het water kunnen opnemen. Wanneer er voedingsstoffen achterblijven, vormt dit aanleiding voor de groei van draadalg. De belangrijkste voedingsstof in het vijverwater is kooldioxide (CO2), daarnaast spelen allerhande stikstofverbindingen een rol.

Draadalgen voorkomen moet daarom altijd gericht zijn op het stimuleren van de groei van waterplanten. Als deze immers alle voedingsstoffen uit het water opnemen, wordt de vijver minder voedselrijk en zal de groei van algen afnemen.

Daarnaast is het belangrijk ervoor te zorgen, dat de vijver niet te voedselrijk wordt. Hoe minder voedselrijk het vijverwater, des te geringer is de groei van draadalgen.

Hieronder volgt een aantal tips om draadalg in de vijver te voorkomen.

Draadalgen bestrijden kan voorkomen worden, door de vijver op een goede manier in te richten. Zuurstofplanten en hard vijverwater spelen een cruciale rol in het voorkomen van draadalgen in de vijver.

In de vijver op de foto zijn de draadalgen uitgegroeid tot enorme plakkaten.

  draadalgen voorkomen

 

Draadalgen voorkomen: plantengroei stimuleren

  • Zorg voor hard vijverwater. Hard water is water waarin veel voedingszouten (mineralen) zijn opgelost. Zuurstofplanten groeien het beste in hard water. Wanneer de zuurstofplanten goed groeien, is de groei van draadalgen minder. Draadalg verwijderen is in vijvers met hard water veel minder vaak nodig dan in vijvers met zacht water. De waterhardheid van de vijver moet jaarlijks verhoogd worden met een product als Mineral Clay.
  • Draadalgen en zuurstofplanten zijn voedselconcurrenten. Zorg daarom voor veel zuurstofplanten in de vijver, het liefst ook meerdere soorten. Hierdoor zal de groei van draadalgen sterk verminderen.

Draadalgen voorkomen: vijverwater niet te voedselrijk maken

  • Draadalgen groeien het snelst in voedselrijk water. In vijvers die erg voedselrijk zijn, is draadalgen bestrijden en draadalg verwijderen vaker noodzakelijk dan in vijvers die relatief voedselarm zijn. Zorg ervoor dat er in de herfst zo min mogelijk bladeren in de vijver waaien. Deze bladeren vergaan op de vijverbodem en maken het water hierdoor voedselrijk. Draadalgen zullen in het volgend voorjaar hierdoor extra hard groeien. Zorg daarom voor een fijnmazig bladernet over de vijver in de herfstperiode.
  • Draadalg groeit ook door achtergebleven visvoer en vissenuitwerpselen. Deze zaken maken het vijverwater immers ook voedselrijker. Om de hoeveelheid draadalgen binnen de perken te houden, is het dus verstandig niet teveel vissen in de vijver te houden en deze met mate te voeren. Draadalg verwijderen zal hierdoor minder vaak nodig zijn.