draadalgen bestrijden
wat zijn draadalgen? draadalgen voorkomen draadalgen bestrijden biologische bestrijding

 

 

Draadalgen bestrijden

Draadalgen bestrijden komt in beeld, als handmatig draadalg verwijderen geen of te weinig effect meer heeft. Er zijn verschillende manieren voor het bestrijden van draadalgen. Succesvol draadalgen bestrijden is altijd op twee pijlers gebaseerd: de draadalgen verwijderen en de achterliggende oorzaak van de groei van draadalgen wegnemen.

draadalgen bestrijden   Wanneer draadalgen in deze hoeveelheden voorkomen in de vijver is handmatig draadalg verwijderen geen optie meer. Er moet dan gekozen worden voor draadalgen bestrijden. Met het stappenplan op deze pagina bestrijdt u de draadalgen op de juiste manier en u neemt de achterliggende oorzaak van de alggroei weg.

 

Draadalgen bestrijden: stappenplan

  • Draadalg verwijderen. Begin altijd met het zoveel mogelijk (handmatig) verwijderen van draadalg. Dit is altijd de eerste stap bij het draadalgen bestrijden. De verwijderde draadalgen hoeven in elk geval niet meer bestreden te worden; daarnaast zorgt draadalg verwijderen ervoor dat de hoeveelheid dode algen, die achterblijft na het toepassen van een bestrijdingsmiddel, geringer is. Dode draadalgen vergaan langzaam en maken het water weer voedselrijker, wat we juist wilden voorkomen.
  • Draadalgen bestrijden en algsporen doden. Door de vijver te behandelen met een draadalgbestrijder, worden achtergebleven draadalgen en algsporen gedood. Dit zorgt ervoor, dat de draadalgen niet snel terugkeren in de vijver. Effectief draadalgen bestrijden is niet mogelijk zonder een goede algbestrijder. Deze hebben meestal een combinatie van kopersulfaat en monolinuron als werkzame stof. Bij een juiste dosering worden de draadalgen bestreden en ondervinden waterplanten, vissen en andere vijverbewoners geen nadeel van het middel.
  • Groeicondities waterplanten verbeteren. Deze stap zorgt ervoor, dat na het bestrijden van de draadalgen de zuurstofplanten in de vijver beter gaan groeien. Omdat draadalgen en zuurstofplanten voedselconcurrenten zijn, zullen de groeicondities voor draadalg afnemen. De groeicondities voor waterplanten kunnen eenvoudig verbeterd worden door de vijver te behandelen met een waterhardheidsverbeteraar zoals Mineral Clay.

 

Wanneer het draadalgen bestrijden volgens dit stappenplan plaatsvindt, zal de draadalg minder snel terugkeren in de vijver. De lastige klus van draadalg verwijderen zal minder vaak noodzakelijk zijn en het plezier wat aan de vijver wordt beleefd, zal sterk toenemen. Bedenk echter, dat een vijver die geheel vrij is van draadalg net zoiets is als een tuin die geheel vrij is van onkruid. Elke vijver zal altijd in min of meerdere mate te maken met groei van draadalgen.

 

Wanneer u last heeft van een groene vijver, kunt u terecht op een groene vijver helder maken.