draadalgen bestrijden
wat zijn draadalgen? draadalgen voorkomen draadalgen bestrijden biologische bestrijding

 

 

Biologisch draadalgen bestrijden

Draadalgen bestrijden kan ook op een biologische manier plaatsvinden. De aanpak van biologische bestrijding van draadalg lijkt in grote lijnen op draadalgen bestrijden met gewone algbestrijdingsmiddelen. De gebruikte algbestrijder zal echter een werkzame stof hebben, die niet als bestrijdingsmiddel te boek staat. De meeste biologische draadalgbestrijders verlagen plaatselijk de zuurgraad (Ph-waarde) van het vijverwater. Dit vermindert de groei van draadalgen, maar doodt de draadalg over het algemeen niet.

Omdat het gebruikte bestrijdingsmiddel bij biologische producten de draadalgen niet volledig doodt, is het extra belangrijk om aandacht te schenken aan het verslechteren van de groeicondities van de draadalgen. Dit vindt op dezelfde manier plaats als bij gewoon draadalg bestrijden, namelijk door de groei van de zuurstofplanten te stimuleren. Deze groei wordt gestimuleerd door de waterhardheid van het vijverwater te verhogen. Middelen om de waterhardheid te verhogen zijn bijna altijd biologisch en passen dus binnen biologisch bestrijden van draadalg.

draadalgen bestrijden met zuurstofplanten  

Draadalgen bestrijden op een biologische manier maakt gebruik van het feit dat draadalg en zuurstofplanten voedselconcurrenten zijn. Door te zorgen voor groeiende zuurstofplanten, zal de groei van de draadalgen geremd worden. Draadalg verwijderen is dan veel minder vaak nodig.

Naast gebruik van zuurstofplanten vindt biologisch draadalgen bestrijden ook plaats met behulp van een biologische algenbestrijder.

 

Draadalgen bestrijden op een biologische manier: stappenplan

  • Draadalg verwijderen. Altijd eerst zoveel mogelijk (handmatig) verwijderen van draadalg. Deze verwijderde draadalgen hoeven in elk geval niet meer bestreden te worden; daarnaast zorgt draadalg verwijderen ervoor dat de hoeveelheid dode algen, die achterblijft na het toepassen van een bestrijdingsmiddel, geringer is. Dode draadalgen vergaan langzaam en maken het water weer voedselrijker, wat ongewenst is. Bij biologische draadalgbestrijding zal draadalg verwijderen vaker plaats moeten vinden dan bij gewoon draadalgen bestrijden, omdat de gebruikte algbestrijder minder effectief is.
  • Draadalgen bestrijden en algsporen zoveel mogelijk doden. Door de vijver te behandelen met een biologische draadalgbestrijder, wordt de groei van achtergebleven draadalgen en algsporen geremd. Dit zorgt ervoor, dat de draadalgen mindersnel terugkeren in. Biologische draadalgbestrijders zijn meestal gebaseerd op een natuurlijk zuur, zoals citroenzuur of wijnsteenzuur. Bij een juiste dosering worden alleen de draadalgen bestreden en ondervinden waterplanten, vissen en andere vijverbewoners geen nadeel van het middel.
  • Groeicondities waterplanten verbeteren. Deze stap zorgt ervoor, dat na het bestrijden van de draadalgen de zuurstofplanten in de vijver beter gaan groeien. Omdat draadalgen en zuurstofplanten voedselconcurrenten zijn, zullen de groeicondities voor draadalg hierdoor afnemen. De groeicondities voor waterplanten kunnen eenvoudig verbeterd worden door de vijver te behandelen met een waterhardheidsverbeteraar zoals Mineral Clay.